Partnere

CLAW partner program

Partnerprogrammet til CLAW er dedikert for design selskap som vil formidle sine design via CLAW cms. Dette kan være netthande, nettside eller portaler. Som partner er du ikke bunden til å benytte CLAW til alle prosjekt. Vi forstår at ikke alle prosjekt passer inn i CLAW og dermed kan andre løsninger være enklere å tilpasse. Vi vil uansett gjøre det vi kan for at vår løsning skal være en av de beste på markedet. Vi er ekstremt opptatt av at våre partnere kommer med ønsker om hvordan fremtidige CLAW skal bli. 

Som partner vil du være med å vise vei for ett av verdens beste CMS system.