Design implementering

Utbredelsen av internett har ført til en raskere teknologisk utvikling og dermed også høyere krav til kvalitet og innhold i internettbaserte applikasjoner. For å være best mulig rustet til å håndtere fremtiden er CLAW CMS modulært bygget. En slik oppbygging gir flere fordeler til nytte for brukerne.

* Store prosjekter kan enkelt skreddersyes etter kundens behov.
* Systemet er meget fleksibelt. Tilleggsmoduler kan problemfritt utvikles og integreres. Bedriften vil på denne måten få en helhetlig portefølje av nettapplikasjoner, med et felles grensesnitt og administrative rutiner som omfatter brukere, roller og innlogging.
* CLAW CMS er svært fleksibelt med hensyn til utforming av nettsider, og firmaets eksisterende grafiske profil kan normalt brukes uendret. Godt definerte grensesnitt mellom modulene gjør at funksjoner kan endres uten at øvrige deler av systemet påvirkes.

CLAW nyheter