Produktkatalog

Produktkatalogen bygges opp med et hierarki av produkt- 5 PRODUKTKATALOG grupper. Hvert enkelt produkt kan plasseres i én eller flere grupper. Systemet har også støtte for individuelle visningsformater for hver enkelt produktgruppe basert på skreddersydde maler. Produktbilder kan presenteres i produktlister og på hvert enkelt produktark. Produktinformasjonen består av strukturerte data (navn, varenummer, osv.) samt redigerbare produktark og tilhørende tekniske spesifikasjoner. Katalogen støtter også presentasjon av relaterte produkter. Produktkatalogen kan integreres med eksisterende ERP-systemer for online eller batchvis synkronisering av produktinformasjon, lagerstatus og priser.

CLAW nyheter