Showcase

Barnaslekeland.no

Nordvestlandets første og største innendørs aktivitetshus og lekeland!

Barnas Lekeland er et unikt innendørs aktivitetshus og lekelandkonsept for barnefamilier, barnehager, skoler, idrettslag, lag og foreninger, bedrifter og andre med ansvar for barn og unge. Barna skal stå i fokus, være i aktivitet i trygge omgivelser for å utvikle seg motorisk, intellektuelt og sosialt.

Denne løsningen benytter CLAW for publisering og SprirDesign har stått for design.

showcase image
  • x