Showcase

Haram Industrier AS - Nettbutikk

Haram Industrier AS er en bedrift rettet inn for å ta seg av personer som trenger litt ekstra hjelp for å komme i gang med yrkeslivet, trenger en avklaring av arbeidsevne, eller som av en eller annen grunn ikke kan fungere i det ordinære arbeidslivet for en kortere eller lengre periode.

HIAS er en vekstbedrift som er 100% eiet av Haram Kommune, og jobber med å skape trygghet, tillit og trivsel for tiltaksdeltakerne.
 

De har benyttet Cateno som leverandør av både CMS og design, og kunne i 2016 lansere nettbutikken din, et tillegg til nettsiden de allerede har gjennom oss.

showcase image
  • x