Om CLAW

Utviklet og designet for morgens- dagens web

CLAW CMS er bygget opp etter gjeldende prinsipper for Content Management Systemer og består av to integrerte applikasjoner; Content Management Application (CMA) og Content Delivery Application (CDA ).

Alle dokumenter opprettes og vedlikeholdes med en innebygget web-basert dokumenteditor. Dette er et brukervennlig verktøy som har redigeringsmuligheter tilsvarende de man finner i Windowsbaserte tekstbehandlere. Editoren har full støtte for tekstformatering, tabeller og grafikk.

CMA lar brukere av systemet enkelt administrere strukturer og innhold gjennom hele livssyklusen, fra opprettes til de ernes eller deaktiveres. CMA administrerer blant annet ajourhold av menyoppsett, dokumenter, produktgrupper, produkter, filarkiv, stilbibliotek, brukere og roller.

CDA publiserer innhold ut til sluttbrukere basert på oppsatte gruppestrukturer, roller og et sett med valgte parametere for hvert dokument.

CLAW nyheter